Phương pháp thực hiện thủ tục phân tích chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại RSM Việt Nam.

0
85

Việc thực hiện thủ tục phân tích tại RSM Việt Nam phụ thuộc vào đặc điểm từng doanh nghiệp khách hàng, mức phí kiểm toán và thời gian của cuộc kiểm toán; nhưng nhìn chung, thủ tục phân tích tại RSM Việt Nam bao gồm các công việc:

– Tổng hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; sau đó so sánh với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của kỳ này với kỳ trước hoặc với số kế hoạch, số dự toán đã điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ, doanh thu…Tất cả các biến động lớn, bất thường đều được KTV tại RSM tìm hiểu nguyên nhân để làm rõ liệu những biến động đó là hợp lý hay chứa rủi ro có sai sót, gian lận. Qua đó, kiểm toán viên cũng có cái nhìn tổng quát về 2 khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại doanh nghiệp khách hàng.

– So sánh tỷ trọng chi phí bán hàng trong tổng doanh thu, tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp trong tổng doanh thu giữa kỳ này với kỳ trước hoặc với số kế hoạch, số dự toán để phát hiện những biến động bất thường.

– Đánh giá tỷ trọng của chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng trong tổng chi phí để xem xét tính hợp lý trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp.

– Tách chi phí thành từng “line” để xem xét sự biến động của từng khoản chi phí theo từng tháng và tìm hiểu nguyên nhân nếu có các biến động không theo dự đoán của kiểm toán viên.

– Đối với các khoản chi phí có tính chất lặp lại đều đặn qua các tháng, kiểm toán viên tiến hành ước tính chi phí và so sánh số ước tính được với số được ghi sổ của đơn vị nhằm phát hiện những biến động bất hợp lý.

Tùy thuộc vào tính chất của từng doanh nghiệp mà các thủ tục phân tích được áp dụng khác nhau, KTV tại RSM Việt Nam luôn vận dụng linh hoạt các thủ tục nhằm  có được sự đánh giá đúng đắn nhất về khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng tại doanh nghiệp khách hàng. Qua đó, KTV có thể định hướng nội dung và cách thức tiến hành thủ tục kiểm tra tiếp theo sau bước phân tích.

Dịch vụ kế toán trọn gói

giao dịch liên kết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.